Algemene voorwaarden

Door zich in te schrijven, verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

  1. De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.
  2. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan de deelnemer geen aanspraak maken op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
  3. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, kan de deelnemer zich gratis inschrijven voor de volgende editie van hetzelfde evenement, volgens de voorwaarden die hiervoor door de organisator zullen gecommuniceerd worden. De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
  4. De organisator raadt iedereen aan om geen zware inspanningen te leveren waarop men fysisch niet goed voorbereid is. Maak verstandige keuzes aangaande de afstand die je wil afleggen en/of het tempo dat je je lichaam wil opleggen. Wie prestatiegericht en aan hoge intensiteit wil sporten, laat zich best jaarlijks controleren door een (sport-)arts. Het voorleggen van medische attesten is niet verplicht. Het is aan de sporter zelf om te beslissen hoe hij omgaat met de informatie die hij meekrijgt tijdens een medische controle. De organisator draagt dienaangaande geen verantwoordelijkheid.
  5. Het borstnummer moet tijdens de volledige wedstrijd gedragen worden.
  6. Fietsen, gemotoriseerde voertuigen en rollerblades, niet eigen aan de organisatie, zijn verboden op het parcours tijdens de wedstrijd.
  7. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
  8. Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor Golazo. Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met Golazo. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van Golazo, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.
  9. De service- en administratiekosten zijn in ieder geval definitief verworven door de TICKETVERDELER.